Sapna Saraswata by Gopalakrishna Pai , Bhagyalakshmi Prakashana, Rs. 325

Mandra by S.L. Bhairappa, Sahitya Bhandara, Rs. 385

Purananama Chudamani by Benagal Ramarao, Mysore University, Rs. 170

Bettada Jeeva by K. Shivarama Karanth, Sapna Book House, Rs. 65

Sajjanarige Eke Kashtagalu Baruttave by Sadhu Vasvani, Sadhu Vasvani Mission, Rs. 50

Kadina Santa Tejaswi by Dhananjaya Jeevala, Ankita Pustaka, Rs. 50

Doddamane by H.L. Nagegowda, I.B.H. Prakashana, Rs. 350

Durgasthamana by Ta. Ra. Su., Hemantha Prakashana, Rs. 350

Banabhattana Kaadambari by Bannanje Govindacharya, Eeshavashya Prathisthana, Rs. 200

Karvalo by K.P. Poornachandra Tejaswi, Pustaka Prakashana, Rs. 105

Courtesy: Ankita Pustaka

Phone: 080-26617100