MUSIC

VDS Arts Academy

At MOP Vaishnav College for Women.

March 13, 6 p.m .

P. Sri Vidya; 7.15 p.m.: M. Lakshmi.

Naada Inbam

At Ragasudha Hall, Luz, Mylapore.

March 12, 6 p.m .

Tiruchi Ramesh.

March 13, 6.30 p.m .

Kalpakam Swaminathan (veena).

March 14, 6 p.m .

T.V. Sundaravalli.

Mach 17, 6.30 p.m .

G. Abhilash.

Sri Ramanjaneya Trust

At 98, GST Road, Tambaram Sanatorium.

March 15, 7 p.m .

A.S. Murali.

March 16, 7 p.m .

Bonala Sankaraprakash (veena).

March 17, 7 p.m .

Gayathri Girish.

March 18, 7 p.m .

R. Nithya and R. Vidya.

Sringeri Bharathi Vidyashram

At 11, Venkatnarayana Road,

T. Nagar.

March 16, 6.30 p.m .

Amritha Murali.

March 17, 6.30 p.m .

K. Gayathri.

March 18, 6.30 p.m .

Bonala Sankaraprakash (veena).

Nadopasana

At P.S.H.S. School, Mylapore.

March 18, 6.15 p.m .

Gayathri Venkataraghavan.

Narada Gana Sabha

At Sabha Mini Hall.

March 14, 6.30 p.m .

Vijayalakshmi Subramaniam.

Music Club

At CLT, IIT Madras.

March 15, 7 p.m .

R. Vedavalli.

March 17, 7 p.m .

K. Bhaskaran (flute).

Mudhra

At Infosys Hall, RKM School, 71, Bazullah Road, T.Nagar.

March 13, 6.30 p.m.

Tiruchi V. Pradeep Kumar.

DRAMA

Padma Sarangapani Cultural Academy

At Padma Sarangapani Cultural Auditorium, Virugambakkam.

March 13, 6.45 p.m .

Mali's Stage presents ‘Sattam Yaar Pakkam.'

Kartik Fine Arts

At Mylapore Fine Arts Club.

March 18, 7 p.m .

‘Crazy' Mohan's ‘Marriage Made in Saloon.'

V.K.V. Visions

At Rani Seethai Hall.

March 14, 7 p.m .

‘Crazy' Mohan's ‘Chocolate Krishna.'