C.M. Charumathi, M. Revathi, B. Akshaya and V. Ragashree; disciples of Shylaja Venkatesan; Vani Mahal; July 19, 6 p.m.

Abinaya, Jivitha, Lavanya and Priadarshni; students of Shrraddhanjali; Rani Seethai Hall; July 17, 6.30 p.m.