K. Divyaa Devi, S. Samyuktha and S. Sanjana ; disciples of L. Murugashankari ; Bharatiya Vidya Bhavan; May 30 at 6 p.m .