G. Sathiyan and N. Vidya get the pride of place in the men’s and women’s sections respectively in the J.V.S. Rao memorial fourth State-ranking table tennis tournament to be held at the Hall of TT, Nehru Stadium, from August 10 to 12.

The seedings: Men: 1. G. Sathiyan; 2. Sivananda Seshadri; 3. E. Prabakaran; 4. M. Subash. Youth boys: 1. Sushmit Sriram; 2. M.N. Anish; 3. G. Sathiyan; 4. S. Prasanna. Juniors: 1. D. Sameera Kumar; 2. K.R. Rohith; 3. Shashank S. Yogesh; 4. M. Anirudh. Sub-juniors: 1. Sachin Vishwanath; 2. J. Rakesh; 3. D. Ananth; 4. Rahul Krishna. Cadets: 1. Shriram Kannan; 2. Piyush Sagar; 3. J. Karan; 4. Kishore Kumar. Mini-cadets: 1. D. Viswa; 2. Gangesh; 3. Srinivas; 4. Md. Yunus.

Women: 1. N. Vidya; 2. N. Sathyabama; 3. Sumana R. Krishnan; 4. R.Ke. Yukti Roshini. Youth girls: 1. V. Sneha; 2. Amrutha Pushpak; 3. S. Krithicka; 4. N. Vidya. Juniors: 1. Amrutha Pushpak; 2. C.R. Harshavardini; 3. Abinaya Ramesh; 4. R.Ke. Yukti Roshini. Sub-juniors: 1. C.R. Harshavardini; 2. S. Yashini; 3. Selena Deepthi; 4. Mahima Jain. Cadets: 1. Esthur Agnes; 2. Swetha Steffi; 3. Santhana Ishwarya; 4. Koushika. Mini-cadets: 1. N. Aashika; 2. Sharmita; 3. Bagyashree; 4. Vedhalakshmi.

More In: Sport | Chennai