I.H. Manudev, trailing 0-3 at one stage, ousted the defending champion Shahbaz Khan in a round-of-32 match of the P.J. Hindu Gymkhana National 6-Red snooker championship here on Saturday. Manudev won 24-37, 2-61, 2-38, 48-20, 3-43, 49-12, 34-7, 51-15, 38-25.  

The results: Women (quarterfinals): Arantxis Sanchis (Mah) bt Umadevi Nagaraj (Kar) 42-4, 29-34, 33-12, 35-23, 42-50, 55-31.

Anuja Thakur-Chandra (PSPB) bt Ami Kamani (MP) 53-12, 38-41, 16-39, 36-9, 39-24, 29-12.

Neena Praveen (TN) bt Ashwini Puranik (MP) 43-57, 24-59, 39-10, 43-2, 30-12, 47-5; Chitra Magimairaj (Kar) bt Varsha Sanjeev (Kar) 34-51, 36-26, 0-36, 40-23, 32-29, 23-15.

Men: Pre-quarterfinals: I.V. Rajeev (AP) bt Jaiveer Dhingra (Mah) 37-10, 37-32, 14-40, 2-39, 39-10, 39-0, 39-25; Shivam Arora (Bih) bt Divya Sharma (Har) 32-45, 40-29, 18-42, 42-15, 60(60)-0, 33-32, 49-25; Laxman Rawat (Del) bt Abhimanyu Gandhi (Guj) 37-26, 46-27, 46-1, 43(42)-1, 40-22; Hasan Badami (Mah) bt Mahesh Jagdale (Mah) 42-0, 45-0, 30-20, 21-32, 49-11, 42-12.

K. Venkatesh (Rlys) bt Rafath Habib (Rlys) 23-35, 38-27, 35-18, 13-39, 16-32, 38-14, 34-31, 13-29, 38-20; I.H. Manudev (Kar) bt Devendra Joshi (PSPB) 13-44, 65-0, 44(44)-0, 27-35, 37-27, 51-14, 35-10; Sandeep Gulati (Delhi) bt Balaji Reddy (Knt) 47-40, 30-2, 22-32, 41-27, 38-24, 29-31, 14-34, 29-40, 51-13; Rovin D'Souza (Mah) bt Faisal Khan (Rlys) 31-24, 30-19, 39-25, 30-23, 25-13.

More In: Other Sports | Sport