Nitin Thiruvengadam and N. Vidya have been seeded No.1 in the men’s and women’s sections respectively in the SDAT-AKG seventh State-ranking table tennis tournament to be held at the Hall of TT, Nehru Stadium here from October 26 to 28.

The placings: Men: 1. Nitin Thiruvengadam, 2. Sivananda Seshadri, 3. E. Prabhakaran, 4. M. Subash. Youth boys: 1. Nitin Thiruvengadam, 2. Sushmit Sriram, 3. S. Prasanna, 4. M.N. Anish. Junior: 1. D. Sameera Kumar, 2. K.R. Rohith, 3. M Anirudh, 4. S. Nikhil. Sub-junior: 1. Sachin Viswanath, 2. D. Ananth, 3. J. Rakesh, 4. Rahul Krishna. Cadet: 1. Sriram Kannan, 2. Piyush Sagar, 3. Vikas Ravi Kumar, 4. J. Karan; Mini-cadet: 1. D. Viswa, 2. K. Harish, 3. Gangesh, 4. G. Varun.

Women: 1. N. Vidya, 2. Amrutha Pushpak, 3. N. Sathyabama, 4. Sumana R Krishnan. Youth girls: 1. V. Sneha, 2. Amrutha Pushpak, 3. N. Vidya, 4. Sumana R Krishnan. Junior: 1. Amrutha Pushpak, 2. R.Ke Yukthi Roshini, 3. S. Narasimha Priya, 4. T. Reeth Rishya. Sub-junior: 1. S. Yashini, 2. S. Selena Deepthi, 3. V.S. Kokila, 4. Mahima Jain. Cadet: 1. Swetha Steffi, 2. Santhana Ishwarya, 3. Kowshika, 4. Esther Agnes. Mini-cadet: 1. Vedhalakshmi, 2. N. Aashika, 3. Sharmta, 4. Bhagyashree.

More In: Sport | Chennai | Sports