Tamil Nadu's V. Praveen broke the under-18 boys' national 100m record while emerging as the fastest boy in the 27th National junior athletics championship at Ranchi, Jharkhand, on Wednesday.

The results:

Boys: U-20: 100m: 1. Ashwani Sharma (Del) 10.88s, 2. M. Sathya Seelan (TN) 10.97, 3. S. Vidyaa Sagar (Ktk) 10.99.

400m: 1. Sachin (Har) 48.32s, 2. Sachin Roby (Ker) 48.63, 3. Jithu Baby (Ker) 48.99. 110m hurdles: 1. Pinto Mathew (Ker) 14.12s, 2. J. Thiyagarajan (TN) 14.32, 3. Rupinder Singh (Pun) 14.59. 1500m: 1. Sanjay (Har) 4:00.38s, 2. Raman Yadav (Ker) 4:01.37, 3. Dhara Yadav (Raj) 4:02.27.

10 km walk: 1. Ashish Rohilla (Har) 43:40.70s (NMR, OR 43:48.20, 2001), 2. Kapil Kumar (Mah) 43:50.00, 3. Vinod S. Hugar (Ktk) 43:57.80. Long jump: 1. Ankit Sharma (Har) 7.57m (NMR, OR B. Azharudeen, TN), 7.52, 2010; 2. K. Premkumar (TN) 7.24, 3. Chandran K.R. Yadav (Jhar) 7.21.

U-18: 100m: 1. V. Praveen (TN) 10.75s (Natl record, OR Krishna Kumar Rane, Mah, 10.78s, OMR Velayutham, TN, 10.96, 2009), 2. Jijin Vijayan (Ker) 10.80 (BMR), 3. Augustine Yesudas (TN) 11. 400m: 1. Jatin Jain (Pjb) 48.28s, 2. Sandeep (Har) 48.59, 3. Kamberdeep (Pjb) 48.61. 110m hurdles: 1. Jashanjot Singh (Pun) 14.41s, 2. Akhil Johnson (MP) 14.59, 3. Chandan Yadav (AP) 14.69.

U-16: 100m: 1. S. Karthikeyan (TN) 11.18s, 2. Anuraag Khotkar (Mah) 11.36, 3. A.M. Abdu Samad (Ker) 11.40. 400m: 1. Akash Singh (Har) 49.80s, 2. Dinesh (Har) 49.93, 3. Dharmender (Del) 50.94.

100m hurdles: 1. Agniv Pan (WB) 14.09s, 2. Sumit Jaiswal (Mah) 14.21, 3. Champa Tirkey (Ori) 14.43. U-14: 100m: 1. B. Chandra Kiran (AP) 11.72s, 2. Govinda Kumar (Jhar.) 11.94, 3. Rohit (Har) 11.97.

Girls: U-20: 100m: 1. Rebecca Jose (Ktk) 12.27s, 2. Bebi Sumaya (Ktk) 12.28, 3. Chhavi Sahrawat (UP) 12.32. 400m: 1. C. Arya (Ker) 55.44s, 2. Reena George (Ktk) 56.08, 3. Anju (Har) 56.40.

100m hurdles: 1. Purnima (Ori) 14.49s, 2. P.G. Adheena (Ker) 14.77, 3. Anju Rani (Har) 15.04. 10km walk: 1. Pooja Jat (Mah) 54:27.40s, 2. R. Remyamol (Ker) 59:31.90, 3. Mamta (CG) 1:03:00.80. Long jump: 1. Kaushlya (Har) 5.87m, 2. Alga Winny (Ker) 5.55, 3. Tanjila Khatoon (Bih) 5.55. Hammer throw: 1. Jyoti (Har) 45.92m, 2. Sonam (UP) 42.97, 3. Neena Elizabeth Baby (Ker) 40.21.

U-18: 100m: 1. Sunanda Sarka (Bih) 12.14s, 2. Ruma Szarkar (WB) 12.31, 3. S. Archana (TN) 12.42. 400m: 1. Nirmla (Har) 56.45s, 2. Priyanka Mondal (WB) 56.81, 3. R. Pavithra (TN) 56.89.

1500m: 1. Monika Chaudhary (UP) 4:46.00s, 2. Pooja Varade (Mah) 4:47.31, 3. Sangeeta Yadav (MP) 4:51.92.

100m hurdles: 1. Sumandeep Kaur (Pun) 14.65m, 2. Meghana Shetty (Ktk) 14.66, 3. T.S. Arya (Ker) 14.72. Pole vault: 1. Sinju Prakash (Ker) 3.30m NR, OR & OMR own, 3.11, 2010; 2. Krishna Rachan (Ker) 2.70, 3. Preethi (Ktk) 2.60.

U-16: 100m: 1. Dutee Chand (Ori) 12.19s, 2. S. Praneetha (Ktk) 12.76, 3. Mamata N. Hulke (Mah) 12.81. 400m: 1. R. Varsha (Ktk) 57.93s, 2. T.P. Shaharbana Sidhique (Ker) 58.40, 3. Nimina Mathew (Ker) 58.51.

100m hurdles: 1. Ankita S. Gosavi (Mah) 14.84s, 2. Soumya Varghese (Ker) 15.27, 3. M. Soumiya (TN) 15.33.

U-14: Long jump: 1. Maria Jaison (Ker) 5.18m, 2. Anita Das (WB) 5.14, 3. Bhuneshwari Nishad (CG) 4.96.

More In: Athletics | Sport