Guruswamy Agri Kannan, resident of 3, Q-block, Prem Nagar Colony, South Boag Road, T. Nagar, has organised the 28th ‘Sri Poorna Pushkalambal Samedha Sri Dharmasastha Thirukalayanam’ mahavotsvam on December 15 and 16. It will be held at Gandhimathi Kalayanam Mandapam, 11-B, North Boag Road, T. Nagar.

On Dec. 15: Ganapathi homam (6 a.m.); Lakshacharanai (7.30 a.m.); Maha deeparthanai and annadhanam (12 noon); Kanya pooja, Suvasini pooja, Thambathi pooja (5 p.m.); 108 villaku pooja by Sri Kanchi Bala Thiruvillaku Pooja Group (5.30 p.m.); Sri Vishnu Sahasranama paarayanam (6.30 p.m.); Janavasam (7 p.m.); Dola utsavam (7.30 p.m.).

On Dec. 16: Unjavirthi (7 a.m.); Bhajan, Divyanamam, Sastha songs, Thirukalayanam, Anjaneyar utsavam and prasdam distribution (from 7.30 a.m. to 1.30 p.m.)

For details, call 98403 05141, 97898 25596/25597.

More In: Downtown | Chennai