Online edition of India's National Newspaper
Friday, May 26, 2000

Front Page | National | International | Southern States | Opinion | Business | Sport | Entertainment | Miscellaneous | Features | Other States | Classifieds | Employment | Index | Home

National | Previous | Next

Candidates selected in Civil Services Examination

Following is the list, in order of merit, of candidates who have been recommended for appointment to the: (i) Indian Administrative Service; (ii) Indian Foreign Service; (iii) Indian Police Service; and (iv) Central Services, Group `A' and Group `B', based on the results of the Civil Services (Main) Examination held by the Union Public Service Commission in October - November, 1999 and interviews for Personality Test held in May, 2000. The total number of candidates recommended for appointment is 411 including 127 belonging to the Other Backward Classes, 63 to the Scheduled Castes and 30 to the Scheduled Tribes.

Appointment to the various Services will be made according to the number of vacancies available with due consideration to the provisions contained in Rules 2 and 18 of the rules for the Examination relating to restrictions on the eligibility of candidates appointed to Indian Police Service and Police Services Group `B' Central Services Group `A' and Group `B' based on the results of an earlier examination and subject to final decision of the Supreme Court/High Courts/ C.A.Ts. on the S.L.Ps./R.As./W.Ps./O.As. pending therein. The number of vacancies expected to be filled is 56 (29 General, 15 Other Backward Classes, 08 Scheduled Castes and 04 Scheduled Tribes) for the Indian Administrative Service; 08 (04 General, 03 Other Backward Classes, and 01 Scheduled Tribes) for the Indian Foreign Service; 36 (21 General, 07 Other Backward Classes, 05 Scheduled Castes and 03 Scheduled Tribes) for the Indian Police Service; 234 (124 General, 59 Other Backward Classes, 36 Scheduled Castes and 15 Scheduled Tribes) for the Central Services Group `A' and 77 (56 General, 13 Other Backward Classes, 04 Scheduled Castes and 04 Scheduled Tribes) for Group `B' Services. The vacancies indicated above are subject to revision.

The selection of candidates with Roll Numbers - 000506, 000559, 000762, 000959, 001440, 001442, 002101, 003607, 005991, 006535, 006808, 007155, 011547, 012787, 019943, 021568, 037549, 040471, 042261, 042464, 049623, 049630, 065826, 067552, 094477, 094590, 098478, 099244, 121423, 150974, 157806, 186353, 188505, 194851, 202519, 216624, 234420, 252843, 260040, 262277 and 265132 is provisional.

UPSC has a ``Facilitation Counter'' near ``C'' gate of its campus. Candidates may obtain any information/clarification regarding their examinations/recruitments on working days between 1000 hrs. and 1700 hrs. in person or over telephone Nos. 3385271/3381125 from this Counter. The result will also be available on the U.P.S.C. website i.e. http//www.upsc.gov.in

List of candidates with

roll numbers

113076 - Sorabh Babu, 006918 - Santosh Kumar Misra, 001868 - S. Suresh Kumar, 052084 - G. Prakash, 008192 - Vinod K. Jacob, 092696 - Manju Rajpal, 284647 - Diwakar Nath Misra, 255674 - Sujata Rout, 107259 - Vinod R. Rao, 202519 - P. Hemalatha, 000422 - Rajkumar Dinesh Singh, 180852 - Santanu Basu, 000426 - Anil Meshram, 049620 - Kumar Rahul, 135407 - Anand Singh, 132185 - Abhijit Sinha, 094485 - Rahul Tiwari, 015873 - D. Anandan, 003271 - Nitin Kumar Yadav, 002613 - Sonali R. Ponkshe, 012477 - Pooja Singhal, 059522 - Vivek Kumar Porwal, 224240 - M. Thennarasan, 006812 - Pankaj Kumar Pandey, 283129 - Syed Sabahat Azim, 261173 - V. Karthikeya Pandian, 094590 - Shobhit Jain, 038716 - Amit Gupta, 003712 - Manmeet Kaur, 070243 - Jitendra Srivastava, 158463 - Namgya Choden Khampa, 000887 - Deepak Agarwal, 120380 - Sonal Verma, 050776 - Laxmi Singh, 170953 - Alaknanda Dayal, 012519 - Yojna Asthana, 006535 - Ganesh Kumar, 074464 - B. Shyam, 096428 - Mohit Agarwal, 265719 - Mrinal Kant Tripathy, 015543 - Prateek Mohanty, 228321 - A. Praveena, 072497 - D. Roopa, 178282 - J. K. Manivannan, 024812 - Prashant Kumar, 099244 - Ranvir Prasad, 007795 - Vinay Sinha, 122008 - Sheo Dan Singh Bhadoriya, 099306 - Amisha Srivastava, 127922 - Manish Kumar Sinha, 000874 - Maneesh Kumar, 047344 - Maneesh Chauhan, 000749 - Prem Singh Meena, 079849 - G. Aswati, 047447 - Parikshit M. Gogate, 001394 - Madhup Vyas, 187514 - K. Venkata Ramana, 002124 - N. Nawin Sona, 185732 - Jai Prakash Singh, 039573 - K. Dhanalakshmi, 028892 - Salil Mishra, 000573 - Basant Kumar Rath, 002761 - Santosh Kumar Singh, 226552 - Rahul Bojja, 001079 - Dilraj Kaur, 003696 - Siddhartha Shankar Panda, 135365 - Meenakshi Singh, 113224 - Yashasvi Yadav, 016354 - K. V. Sreejesh, 001440 - Mohd. Ghulam Ali Ansari, 007436 - Rohit Garg, 121792 - Dinesh Pratap Singh, 016853 - Umesh Chander Datta, 040654 - Nidhi Sharma, 027357 - Swayam Prakash Pani, 039658 - K. M. Mallikarjuna Prasanna, 032832 - Manish Mani Tiwari, 072140 - Anubhav, 127750 - Nilabja Choudhury, 013519 - Rakesh Agrawal, 024703 - Nonika Mohanty, 095697 - Mohd. Salman Khan, 007101 - Jitendra Pratap Singh, 188795 - Acquino Vimal, 131503 - Shaveta Nakra, 094518 - S. Solomon Arokiaraj, 122148 - Sanjay Pandey, 006811 - Deepshikha Sharma, 214043 - Ritesh Misra, 179667 - Milind S. Torawane, 083533 - Sanjay Kumar, 097029 - N. Saravana Kumar, 030015 - P. Velrasu, 005991 - Anupam, 000527 - Pankaj Agarwal, 067877 - Sucheta Rout, 051692 - Zubair Riaz Kamili, 078671 - Parmod Kumar, 030014 - V. Ponnuraj, 094477 - Frederick Roy.

059099 - Somesh Tiwari, 083042 - Manisha Saxena, 236123 - Sandeep Yadav, 002101 - Piyush Singh, 007330 - Akhilesh Pandey, 059210 - Prem Singh, 140201 - B. Vijayalakshmi, 083175 - Ekroop Caur, 000473 - Rishi Goel, 067552 - Deepa Easwaran, 067661 - Anadi Misra, 002188 - Rajiv Gupta, 219715 - N. Vasantha Kumar, 000876 - Amit Kumar Jain, 066823 - Sumant Narain, 049709 - Paramjit Singh, 051632 - Niranjan Kumar Sudhansu 151921 - Naveen Gupta, 000720 - Rakesh Tyagi, 006117 - Prithul Kumar, 286610 - Debasish Prusty, 021524 - Aashna Paul, 113015 - Manish Kumar Verma, 024813 - Manoj Kumar Gangey, 197236 - Satish Sethi, 099246 - Ranjan Kumar, 293367 - Pramila Upadhyay, 000431 - Dharmendra Kumar, 052447 - Shruti Patil, 067030 - Faisal Imam, 265132 - Anurag Yadava, 011340 - Shikha Tripathi, 000722 - Rahul Himalian, 015607 - Sai Ahlladini Panda, 002828 - Aparajita Ghosh, 079585 - Vidhu Sood, 057445 - Ashwini Shrivastava, 033202 - Chetan P. S. Rao, 000799 - Nimisha Singh, 093615 - Nitin Bansal, 013806 - Anjan Ray, 030062 - V. Chandrasekar, 071938 - Anand Chhabra, 082761 - Narasingha Bhol, 079345 - Jyoti Mishra, 063832 - Manoj Kumar Mohapatra, 011547 - Meenu Choudhary, 001843 - Nikhil Kumar, 116111 - Saharsh Bajpai, 006805 - Abhimanyu Singh, 000506 - Rajib Jain, 102110 - M. Gnanasundaram, 014713 - Pallavi Chinya, 000480, Vikas Kumar Sinha, 158456 - Gloria Gangte, 000258 - Veena Kumari Verma, 016854 - Anu Aggarwal, 071298 - Ritu Shukla, 102006 - I. B. Rani, 018119 - Manoj Kumar Mishra, 216624 - K. Ramana Babu, 098478 - Swati Sinha, 047077 - Ajay Srivastava, 067113 - Siddarth Jain, 090839 - Gaurav Sinha, 006263 - Avinash Kumar Mishra, 038775 - Preeti Joshi, 249659 - Kapil Dev Singh, 033115 - Nipun Vinayak, 067882 - Gurmeet Singh Chawla, 040819 - Kushal Kumar Pathak, 012523 - S. R. Saravanan, 000081 - Temjenwapang Ao, 006709 - Nitish Kumar, 020446 - S. Anwar Hussain, 021433 - Gaurav Batham, 000849 - Preeti Katiyar, 040078 - Harsh Goyal, 045814 - T. Nirmala Devi, 042765 - M. Rajasekhar, 186353 - Pratibha M. Parkar, 073919 - Atoorva Sinha, 263664 - Abhishek Swami, 030408 - Prachi Misra, 308814 - Ankan Banerjee, 074134 - Sanchita Dubey, 018605 - Ajai Kumar Rai, 101758 - Airiju Jaikaran, 019943 - A. Sharada Rupini, 099850 - Sarika Mohan, 115603 - K. Balamurugan, 030455 - Manoj Kumar Jain, 194851 - Shobna Singh, 160507 - Abhilasha M. Basaiawmoit, 000711 - Rohit Parmar, 016997 - Abhilasha Jha, 001183 - Rajiv Kumar, 000301 - Satyendra Kumar Dubey, 000762 - Immanuel K. Muivah, 012787 - Devendra Kumar Rai.

094841 - Niraj Kumar, 017195 - Shalin, 061972 - Vinita, 000519 - Bandana Preyashi, 001613 - B. Yamunadevi, 002056 - Rupesh Singhvi, 098610 - Yatindra Koyal, 001813 - Chhering Dorje, 100744 - Arun Kumar, 286713 - Ravideep Singh Chahar, 040400 - Somil Nagpal, 009016 - Bhaskar Choradia, 120579 - S. Ravi Shankar Narayan, 000163 - Syed Abdul Rahman, 016980 - Shivendra Shukla, 052259 - Arvind Khare, 051660 - Vinayak P. Chavan, 106245 - C. H. Surya Lakshmi, 012443 - Pawan Kumar Singh, 012783 - Pankaj Sharma, 000462 - Navajyoti Gogoi, 188505 - Manoj Sadasivan, 000659 - Snehal B. Patil, 068106 - Rajul Bhatt, 179811 - Nipuna A. Chauhan, 001222 - Rishikesh, 040644 - Dhruva Kumar Singh, 068469 - S. V. R. Chandra Sekhar, 101663 - Sundeep Malik, 016817 - Pawan Kumar Aggarwal, 120022 - Sachin Mittal, 065630 - Suhas M. Warke, 040696 - Sanjay Punglia, 098279 - Dinesh Arora, 001301 - Sunil Kumar Sharma, 034113 - Prem Anand Sinha, 005915 - Harini Srinivasan, 003735 - Bhagwat Prasad Sharma, 081917 - Manoj Kaushik, 079814 - Sukhgeet Kaur, 085295 - Jitendra Trivedi, 094902 - Rashmi Sinha, 024803 - Raghvendra Saraswat, 051575 - Shahnawaz Qasim, 062449 - Nagendra Kumar Jha, 089986 - Mudita Mishra, 030227 - Dhananjay Kumar, 067478 - Gurkirat Kirpal Singh, 113014 - Ashim Kumar Modi, 032805 - Rajesh Kumar, 030292 - Sanjog Kapoor, 113962 - Prakhar Viplava Gupta, 025082 - Ranjan Pratap Singh, 007155 - Tarun Kumar, 160547 - Rohit Anand, 030487 - Amit Choudhary, 073028 - Anita Pandey, 001209 - Ashish Kumar, 002750 - Kushal Vashist, 023097 - Nitin Saini, 049623 - Ashwani Kumar Chand, 037646 - Vaibhav Bajaj, 054767 - Unmesh S. Wagh, 057729 - Pankaj H. Bodkhe, 063484 - P. V. Hari Krishna, 101187 - R. T. Venkatasamy, 249604 - Pravin Kumar Rawal, 051393 - Kundan Kumar, 001614 - S. Thiruvaranga Ramalingam, 067313 - Satish Kumar, 188313 - Anju Kumari, 236762 - Vikram Singh Rana, 099215 - S. Anil Kumar, 006808 - Neeraj Kumar, 041144 - Avinash N. Thete, 040208 - Zafar Azam, 122009 - Swadesh Kumar Singh, 157007 - Dilip Kumar, 054961 - D. Jaisankar, 006288 - E. Ramesh, 062842 - Lata Sehra, 178301 - Rajesh F. Dhabre, 030005 - Vinod Kumar, 021649 - Vikram D. Murugaraj, 082613 - J. Balaji, 000959 - Manoj Kumar Mahar, 079564 - Hafis Mohamed, 009947 - Poonam Rai, 235132 - P. Devaraj, 020389 - Rajesh Kumar Yadav, 030278 - Abheejit Kumar Sinha, 040996 - Manisha Rani, 178306 - Mayank Warwade, 047286 - Yashwant Kumar Chaudhary, 061341 - Rajendra R. Pawar, 004001 - Rajdeep Singh, 201602 - K. Shyam Prasad, 099493 - Kumar Animesh, 024798 - Rajendra Kumar Agrawal, 237598 - Machhindranath R. Kadole.

238598 - K. H. Pratap Singh, 040471 - Swapnil A. Walinjkar, 005963 - Rajneesh Kumar, 188764 - Mohammad Israr Khan, 147049 - B. Ilangovan, 260040 - Rajesh Kumar Jain, 031530 - G. Machunlung Kamei, 196817 - A. Poshetty, 060993 - P. M. Saravanan, 030059 - N. Jaikumar, 059067 - Raj Karan Verma, 095661 - Shrikant V. Janbandhu, 012504 - Jayashree S. Bhoj, 262277 - Chandan Kumar Verma, 049630 - Santosh Kumar, 166101 - Ghayas Uddin Ahmed, 002824 - V. Nallasivan, 067848 - Rajesh Kumar, 099391 - Kripa Shankar Yadava, 065450 - Mahender Kumar Rathod, 234420 - Robin Rawal, 039181 - P. B. Salim, 101523 - Pankaj Hazarika, 049684 - Ramanand Bhagat, 133968 - A. Ajay Kumar, 016733 - Bhola Shanker, 093396 - Rajesh Ranjan, 098391 - Sunil B. Ware, 157475 - Alankar Malviya, 063615 - Sonia Verma, 097513 - Tanmaya Behera, 019983 - P. Suresh, 085826 - Anupam Prakash, 138505 - V. Balakrishnan, 130647 - Vivek Kishore, 054965 - R. Lalvena, 091980 - H. G. Raghavendra Suhasaa, 163743 - Pushpinder Kaur, 079343 - Prajakta R. Lavangare, 186743 - Mahendra Kumar Gupta, 234617 - Sanjay M. Kaul, 074993 - Mohan Lal Meena, 012755 - R. Senthil Kumar, 113794 - Sanen Imchen, 068645 - Arvind Kumar, 029633 - S. Devarajan, 012619 - Krishna Kant Singh, 095663 - Vijay B. Waghmare, 073090 - Umesh Balonda, 226114 - Avinash S. Tarhawadkar, 000625 - Joseph Lalrinsailova, 007500 - Mohit Yadav, 163160 - P. Sankar, 045349 - P.V.S. Santha Ram, 249020 - Dinesh Udenia, 163576 - Ajay Kumar Khandelwal, 061788 - Sanjat Kumar Kaushal, 033122 - Ashutosh Verma, 021568 - Sunil Kumar Singh, 067726 - Prasad G. Chavan, 153820 - A. Govinda Rajan, 248718 - Rafique Ahmad, 162505 - V. Sivakumar, 252843 - T. S. Vijaya Kumar, 042261 - Abhinay S. Kumbhar, 260964 - Pramod Kumar Manjhi, 082329 - K. K. Asharaf, 213056 - C. H. Stalin Babu, 052323 - Sachin A Bhalode, 098271 - Abhijit Roy, 111129 - Amol B. Kirtane, 042285 - Rajendra B. Rupanawar, 121423 - Kekhrievor Kevichusa, 185496 - G. Ravinder, 117891 - Anil S. Kotmire, 151369 - Niranjan Kumar, 003607 - Abhishek Kumar, 196314 - Harendra Pratap Yadav, 001015 - Sunil Gautam, 001819 - Dhirendra Verma, 096376 - Sitaram Yadav, 075288 - S. M. Purushothama, 157855 - Rahul Dhawan, 157045 - Vinay Prakash, 179049 - B. M. Nagaraju, 007597 - Rajan Datt, 037549 - M. S. Sunil, 282346 - S. Louis Amuthan, 024659 - Sandeep Kumar Ravivanshi, 115620 - Arun Kumar Chourasia, 000297 - Manoj Kumar, 013814 - N. S. Maruthi Prasad, 020501 - Anoop Kumar Gautam, 001442 - Nandita Gupta, 146111 - K. Sasidhar, 108317 - Polan John, 101756 - Wabang Jamir, 300422 - Hage Tarung, 199721 - B. Ramakrishna, 150974 - Vanlaldina Fanai, 001418 - Ashish V. Gawai, 130449 - Uttam Chand, 042464 - Vinayak R. Nayak, 255744 - Robert Shetkintong, 130914 - Sallong Yaden, 001511 - Vivek Sagar, 201196 - G. Priya Sudharsani, 157806 - Rajaji Meshram, 000559 - Rajendra Kumar Meena, 066030 - Hemand Kumar Paikra, 000813 - Bharat Raj Meena.

Send this article to Friends by E-Mail


Section  : National
Previous : TDP's conditional support for statute review
Next     : 16 injured in gas leakage

Front Page | National | International | Southern States | Opinion | Business | Sport | Entertainment | Miscellaneous | Features | Other States | Classifieds | Employment | Index | Home

Copyright © 2000 The Hindu

Republication or redissemination of the contents of this screen are expressly prohibited without the written consent of The Hindu